Безплатен шрифт – Karano Free

Шрифтът е създаден от Светлин Балездров и Венцислав Йорданов. Съдържа основните латински букви и символи, както и българска форма на кирилица. Шрифтът Karano Free е свободен за персонална и комерсиална употреба.

button_download_free

Шугав льохман, държащ птицечовка без сейф и ютия.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.


Comments are closed.

Ако желаете да ни подкрепите, можете да се възползвате от бутона "Donate".
Благодарим предварително!