„Ползваме българска кирилица“

logo_campaign

Ние пишем на българска кирилица. А вие разпознавате ли я? Използвате ли я?

Проектите започват инициатива за популяризиране именно на кирилица, създадена в синхрон с българските традиции в типографията. Целта на кампанията е да насърчи употребата на шрифтове, разработени от български дизайнери, като по този начин защити идентичността на българската школа в това динамично развиващо се изкуство.

В рамките на тази кампания ще се разпространява специален стикер под мотото „Ползваме българска кирилица“. Всички печатни или електронни издания, употребяващи шрифтове, създадени от български автори, могат да приложат логото върху своите продукти, заявявайки по този начин принадлежност към инициативата. Разпространявайки логото, всеки читател или пишещ човек също може да засвидетелства подкрепа към каузата.

Смятаме, че това ще даде положителен ефект върху производството на български шрифтове и ще насърчи талантливите млади дизайнери да се отдадат на тази специфична професия с толкова важно културно и социално значение.

Паралелно с това сайтът Проектите ще публикува статии, свързани с грамотната употреба на български шрифтове във всички възможни приложения на шрифтовото изкуство.

Защото буквите са живи и образуват динамична система, която може и да не забелязваме, но не можем без нея.

 

За кампанията

Логото на кампанията представлява абревиатура, състояща се от два знака, като водеща е буквата „Б“ (българска). Нейната форма е взаимствана от старинни български ръкописи и е стилизирана в съзвучие със съвременните графични тенденции. Специфичната форма на буквата позволява да се прочете още един писмен знак, затворен в пространството между гредите. Там изплува силуетът на буквата „к“, за да обозначи втората буква от абревиатурата – „К“ (кирилица).

logo_origin

Знакът съчетава в графично единство традициите на миналото и тенденциите на настоящето, без да предизвиква противоречие, а напротив – утвърждава приемствеността и новаторство като фундаментални принципи, залегнали в същността на кампанията.

button_download_freeКоментарите са изключени.

Ако желаете да ни подкрепите, можете да се възползвате от бутона "Donate".
Благодарим предварително!